Karnataka Samruddhi Scheme for SC/ST Rural Entrepreneurs

Karnataka Samruddhi Scheme for SC/ST Rural Entrepreneurs | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ