[बिहार] मुस्लिम तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला सहायता योजना

[Bihar] Muslim Divorced or Abandoned Women Assistance Scheme | Divorcee Muslim Women Now Get Rs 25000 | तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सरकार देगी 25 हजार